Kancelaria Notarialna

Notariusz Michał Poborski

Michał Poborski

O kancelarii

W ramach prowadzonej działalności Kancelarii proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Wizyta

Kancelaria Notarialna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.00. Po uzgodnieniu z Notariuszem możliwe są również inne godziny i dni. Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne.
IMG_9832 (1)

Kancelaria notarialna

Dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Kancelaria notarialna

Czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna Michał Poborski dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

IMG_9854

Kancelaria Notarialna

Opłaty

%

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, jak również płatnikiem podatku od dokonanych w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Opłaty notarialne za sporządzanie aktów notarialnych uzależnione są od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Jeżeli określony wniosek podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz pobiera także opłatę za wpis aktu poświadczenia dziedziczenia do Rejestru Spadkowego.

Łączne koszty notarialne zależą od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej, np. ceny sprzedaży nieruchomości czy wartości darowizny. Wyjątkiem są czynności, dla których określono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych i wykonanie usług notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności (wspólnie uzgodnione), nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W naszej kancelarii notarialnej dbamy o to, aby oferowany cennik notarialny był satysfakcjonujący dla wszystkich Klientów. Najłatwiejszym sposobem poznania opłat notarialnych i cennika notarialnego jest kontakt telefoniczny z naszą kancelarią.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, w zależności od rodzaju czynności, notariusz pobiera:

$49

  • podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową za dokonanie wpisów w księgach wieczystych – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • opłatę za wpis aktu poświadczenia dziedziczenia do Rejestru Spadkowego – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,
  • taksę notarialną – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek VAT w stawce 23% od pobranej taksy notarialnej – zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.